Tolerancja a chusty

Tolerancja to bardzo pojemne słowo i w dzisiejszych czasach często bardzo mocno nadużywane. Dziś każdy, kto nie jest tolerancyjny może się narazić na wielkie szykany i problemy ze strony bardziej tolerancyjnych ludzi. Co samo w sobie jest już zaprzeczeniem definicji tolerancji? Europa dwudziestego pierwszego wieku bardzo chce być tolerancyjną i budować wspólną politykę Multi kulturową. Ale często bywa tak, że ludzie, do których tolerancyjni europejczycy pragną wyciągnąć rękę z pomocą, pod pewnymi warunkami, nie chcą tej pomocy. Asymilacja imigrantów w ich nowej Ojczyźnie rzadko, kiedy przebiega gładko i bez problemów. Można jednak przeciwdziałać takim najczęstszym trudnościom poprzez wyrażenie chęci współpracy z władzami państwa, które przyjęło imigranta w swoje granice. Niestety bardzo wielu ludzi nie potrafi okazać wdzięczności, za to, że jakiś kraj stał się ich domem i próbują demonstracyjnie odciąć się od kultury danego kraju. Dobrym przykładem są tutaj chusty., Ta część garderoby, która używana jest przez arabskie kobiety do całkowitego zasłaniania twarzy jest w zupełniej niezgodności z tradycją europejską. Nic, więc dziwnego, że w wielu krajach europejskich chusty zostają zakazane i ich noszenie jest nielegalne w miejscach publicznych.

Na ludowo

Dziś swój renesans przeżywają wszelkiego rodzaju zespoły pieśni i tańca. Młodzi i nie tylko młodzi Polacy odkryli bogactwo kultury wiejskiej i pragną z niej czerpać pełnymi garściami. Obecne czasy można porównać do fascynacji folklorem ludowym oraz wiejską tradycją, jaka nastąpiła w dziewiętnastym wieku. W owym dziewiętnastym stuleci w Polskę wyruszyło mnóstwo etnografów, którzy przemierzyli tereny Rzeczpospolitej będące pod zaborami wzdłuż i wszerz poznają, spisując, uczestnicząc w życiu towarzyskim i codziennym najniższej warstwy społeczeństwa, jaką wówczas byli chłopi. Jednak określenie najniższa odnosiło się tylko do statusu materialnego chłopów. Nie miało żadnego przełożenia na bogactwo ich kultury. I choć za Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oficjalne władze interesowały się chłopami to jednak kultura ludowa wymierała. Na szczęście dwudziesty pierwszy wiek przyczynił się do wzrostu zainteresowania ludową tradycją wśród młodzieży. Interesuje ich wszystko: od piosenek po elementy stroju, jakimi są na przykład chusty. Chusty są zresztą bardzo ważne, jeśli chodzi o tradycję ludową i wiejskie kobiety bardzo są do nich przywiązane. Dla gospodyni chusta to świętość.

Folklor ludowy

Etnografowie to ludzie zajmujący się badaniem kultury i tradycji ludowej. W Polsce badacze tacy pojawili się w dziewiętnastym wieku, gdy polska znajdowała się pod zaborami. A lud wiejski był zagrożony ze wszystkich stron zakusami polityki państw zaborczych chcących go zniemczyć, zrusyfikować. Na szczęście ta pierwotna tkanka społeczeństwa i kultury narodowej, jakim są chłopi doskonale dawała sobie radę z zakusami zaborców i naprawdę ciężko było zaborcom walczyć z chłopami. Tradycja i kultura ludowa jest różna , w różnych obszarach naszego kraju. Dzięki temu polska sztuka ludowa jest tak różnorodna i bogata w kontrasty. Najlepszym przykładem zróżnicowania rzucającym się od razu w oczy są stroje ludowe. Tak różne od Pomorza, aż po góry. Różne, choć posiadające wiele wspólnych elementów. Takim wspólnym elementem są chusty. Chusty występują w każdym regionie i wszystkie kobiety na wsi noszą chustę bądź chustki. Ten element stroju ludowego może nam powiedzieć bardzo dużo o noszącej go kobiecie. To znaczy czy na przykład ma męża, czy dopiero go szuka. A może już miała i jest wdową? To wszystko doświadczeni badacze wiejskiej tradycji mogą powiedzieć po wyglądzie chusty.

Zawód etnograf

 FOT. AGNIESZKA KOSIEC / AGENCJA GAZETA

FOT. AGNIESZKA KOSIEC / AGENCJA GAZETA

Etnograf to człowiek, który z naukową precyzją, zaciętością oraz wszelkim warsztatem naukowca bada i analizuje kulturę i tradycję ludową. Dzięki badaniom zasłużonych dla polski etnografów możemy czerpać dzisiaj z nieprzebranego źródła wiejskiej tradycji ludowej. Największym i najbardziej znanym polskim badaczem folkloru ludowego bez wątpienia jest żyjący w wieku dziewiętnastym Oskar Kolberg. To on tak na dobre rozpoczął naukowe badania polskiej wsi. Z plecakiem i torbą podróżną przemierzał często na własnych nogach ogromne połaci Rzeczypospolitej. Zatrzymywał się po wsiach i wysłuchiwał pieśni, opisywał stroje i zwyczaje. Nie tylko codzienne, ale również odświętne. To jemu zawdzięczamy piękne opisy wiejskich wesel wraz z całym bogactwem przyśpiewek, tańców i przesądów jakie towarzyszyły zamążpójściu. Młoda kobieta, gdy przestawała być panną i wychodziła za mąż przywdziewała specjalną chustę określającą jej status. Chusty takie musiała sobie zrobić sama. Co miało świadczyć o jej umiejętnościach i zdolnościach? Chusty nosiły wszystkie wiejskie kobiety i po takiej chuście można się było zorientować czy rozmawia się z mężatką czy też panienką. Dla wtajemniczonych nie było to takie trudne.

Zanikająca kultura

Dwudziesty pierwszy wiek na dobre rozpoczął się również w Polsce. Często wejście w nowoczesność oznacza zerwanie z tradycją. W Polsce kultura ludowa nie miała się zbyt dobrze przez okres trwania socjalistycznych rządów. Choć istniały zespoły pieśni i tańca było ich kilka i tak naprawdę nie miały zbyt ludowego charakteru. W dwudziestym pierwszym wieku dzięki możliwościom, jakie daje Internet oraz jakie dają nowoczesne technologie można zauważyć powrót kultury ludowej pod strzechy. Ta zanikająca kultura budzi coraz żywsze emocje zwłaszcza wśród młodych ludzi. Pragną oni zobaczyć jak to było z ich pradziadkami lub dziadkami. Chcą przymierzyć i spróbować strojów ludowych, które należą do ich dziedzictwa regionalnego. taka postawa jest godna pochwały i dorośli powinni zrobić absolutnie wszystko, co jest w ich mocy, aby utrzymać zainteresowanie młodzież kulturą i tradycją ludową w Polsce. Na przykład można spróbować rozpropagować chusty ludowe, jako element stroju nastolatek. Gdyby taka akcja się powiodła i chusty stałyby się modne byłby to ogromny sukces, który mógł przyczynić się do wzrostu zainteresowania ludową sztuką. Dlatego należy wykorzystać wzrastający trend i nie pozwolić mu opaść.

Tolerancja w Europie

Europa, jako kontynent przeszła w swojej historii bardzo wiele. Nic, więc dziwnego, że po dwudziestym wieku obfitującym w najstraszniejsze wydarzenia Europejczycy postanowili wykształcić u siebie, w swoich krajach kulturę tolerancji oraz zrozumienia dla drugiego człowieka. Europa stała się gościnnym kontynentem dla imigrantów przybyłych z wielu regionów świata. Nic, więc dziwnego, że tych imigrantów przybywało całe mnóstwo, przez dziesięciolecia. Trzeba jednak pamiętać, że tolerancja będzie i powinna być stosowana do tych grup społecznych, które same również przestrzegają zasad tolerancji. Wielu przybyszów do Europy zachodniej pochodzi z zupełnie odmiennego kręgu kulturowego i nie chcą się dostosować do panujących w Europie praw i norm społecznych. Jednym z przejawów owego niedostosowania są chusty. Chusty noszone przez kobiety pochodzące i wywodzące się z kultury islamu. Chusty takie z reguły zasłaniają całą twarz, co stoi w sprzeczności z zasadami wolności i równości, jakie panują na kontynencie europejskim. Dlatego też nie dziwi postawa wielu europejskich rządów, które zabraniają noszenia chust przez kobiety. Lub noszenie chust niezasłaniających całych twarzy.

Moda ludowa

Co zrobić, aby zainteresować młodych ludzi kulturą i folklorem ludowym? Czy istnieje jakiś uniwersalny i skuteczny sposób, który sprawi, ze ponownie odżyją zespoły pieśni i tańca ludowego? A folklor nie będzie się już kojarzył z obciachem i wstydem? Jednym ze sposobów może być adaptacja motywów wywodzących się bezpośrednio ze sztuki ludowej i przetworzenie ich w taki sposób, aby pasowały do nowoczesnego trybu życia młodych ludzi. Dobrze skomponowane i wplecione motywy ludowe na przykład w elementy dżinsów, czy tez kurtek bądź nawet stylizowane na ludowe chusty, które obecnie są takie popularne i modne wśród młodzieży na pewno w znaczącym stopniu przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku sztuki ludowej w oczach młodych ludzi. Nie ma, bowiem nic bardziej atrakcyjnego niż modne stroje, którymi można się pochwalić przed rówieśnikami. Mogą to by chusty, które będą rozdawane młodym ludziom na różnego rodzaju imprezach związanych z ich życiem towarzyskim bądź kulturalnym. I nie ma w tym nic zupełnie dziwnego. Ważne, aby takie rzeczy były naprawdę ładnie i podobały się młodym ludziom. W ten sposób kultura i folklor ludowy mają szansę zaistnieć w świadomości młodego człowieka.

Dziecko w chuście

Posiadanie dziecka to dla ludzi i pary ogromne szczęście. Należy jednak pamiętać, że wraz z dumą i radością przychodzi równocześnie ogromna odpowiedzialność. I tak zwana szarość dnia codziennego. Dziecko to nowy człowiek, całkowicie nieporadny i niezdarny. Nieprzygotowany do tego by stawić czoła niebezpieczeństwom, jakie niesie świat. To właśnie rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dziecka do życia. Rodzice muszą się opiekować swoim dzieckiem i wychowywać je, w taki sposób, aby spokojnie i z podniesioną głową mogło stawić czoła życiu. Opieka nad dzieckiem to dwudziestoczterogodzinne czuwanie nad bezpieczeństwem potomka. To nieustanna obserwacja. Codzienne spacery z dzieckiem, aby zahartować i przygotować nowy organizm. Obecnie zapanowała moda na chodzenie z dzieckiem na spacer nie w wózku, lecz niosąc go w specjalnej chuście. Chusty takie można nabyć w sklepach z artykułami dla dzieci. Tam również można się nauczyć jak takie chusty wiązać na ciele w taki sposób, aby były bezpieczne. Na krótkim kursie nauczającym można bardzo szybko złapać zasady wiązania takiej chusty. Nie jest to trudne i każdy może zrozumieć i wykonywać dobre wiązania, a przede wszystkim bezpieczne dla dziecka. Bo bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze.

Sposoby noszenia dziecka

Od zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do widoku młodych, starszych kobiet pchających wózki z dzieciakami. Jest to widok powszechny na ulicach polskich miast. Jednak ostatnio można było zobaczyć widok całkiem nowy. Zapanowała nowa przyniesiona niekoniecznie z Zachodu, lecz ze wschodu moda. Okazało się, że sposób noszenia dzieci, jakie prezentują plemiona azjatyckie i również afrykańskie. Chodzi o chusty, które wiązane w sposób charakterystyczny na ciele noszącego dziecko, układają się w naturalną kołyskę i pozwalają noszącemu dziecko mieć wolne i niczym nieskrępowane ręce. Chusty, takie jak potwierdzili psychologowie bardzo pozytywnie i w sposób zupełnie naturalny wpływają na rozwój dziecka. Dziecko noszone w takiej chuście cały czas ma kontakt z noszącym. A najczęściej, nie ma, co ukrywać takim noszącym jest matka. Nic, więc nie przerywa owej naturalnej więzi między świeżo przybyłą na świat istotą ludzką, a jego rodzicielką. Taka więź, choć później zapomniana znaczy bardzo wiele jeśli chodzi o rozwój dziecka. Dziecko podczas spacerów w chuście nie traci poczucia bezpieczeństwa i ma wrażenie, że przez cały czas jest bardzo blisko obok osoby, która znaczy dla niego pożywienie, odpoczynek i spokój.

Chusty do noszenia dzieci

Potomstwo i chęć jego posiadania jest najbardziej naturalnym odruchem człowieka w wieku reprodukcyjnym. Posiadanie dzieci mamy zapisane w genach i nic na to nie możemy poradzić. Niestety bardzo wiele kwestii w naszej kulturze jeśli chodzi o posiadanie dzieci zostało wypaczonych. I wiele zachowań, które wydają się ludziom naturalne, wcale naturalnymi nie są. Na przykład spacer z wózkiem dziecięcym. Oczywiście ma to wiele pozytywnych cech. Jak na przykład hartowanie dziecięcego organizmu w różnych warunkach pogodowych. Jednocześnie wózek zabiera najważniejszą więź, czyli cielesną bliskość dziecka i dajmy na to matki. Obecnie wśród młodych rodziców (młodych jeśli chodzi o staż posiadania dziecka niekoniecznie o wiek rodziców) zapanowała moda, która polega, na tym, że na spacer wychodzi się  z dzieckiem w specjalnej chuście zawiązanej na ciele noszącego. Stworzone w ten sposób nosidełko, które powstaje z chusty, pozwala dziecku czuć bezpośredni kontakt i bezpośrednią bliskość opiekuna. Chusty do noszenia dzieci można zakupić w większości sklepów z artykułami dziecięcymi. A w większości większych miast można odbyć specjalny kurs, który nauczy nas wiązać na ciele takie chusty.